Våre produkt

Me leverer stein i ulike størrelsar til takskifer, bruddhellr, flis, trappetrinn, ovnsheller og murstein. Ta kontakt med oss for meir informasjon om produkta og produktmål.

Murstein maskinmuring
MurdjupnCa m2 pr tonn
30-50 cm1 m2
40-60 cm0,6-0,8 m2
60-110 cm0,4-0,6 m2
100-150 cm0,3-0,4 m2
Sekunda liten
Sekunda stor
Bruddheller
TypeTjukkelse (mm)Ca stk pr m2
Småbrudd10-16
Mediumbrudd15-252-6
Mediumbrudd25-402-5
Maksibrudd30-50
Køyresikker maksi-
brudd
40-80
B-sortering

Handstein

Handstein vert levert i pallekassar

Murdjupnca m2 pr tonnVekt pr pallekasse
5-15 cm3,5-41000 kg
15-35cm2-2,51000 kg

Handstein i bulk

Murdjupnca m2 pr tonn
20-35 cm1,5 m2
30-45 cm1,2 m2
Takskifer

Lappskifer, Ramser, Gavlstein, Rektangulær, Ruteheller

Steinbord og benker
Fliser

Skåren skifer etter mål.
Ovnsheller, pipeheller, trappetrinn og solebenker.
Massive terreng trinn.

Forhandler for Alta skifer.


Sider: 1 2